• บริษัทที่เข้าร่วม
 • ติดต่อเรา
 • VUTEQ THAI CO., LTD.

  #SelfDevelopment, #Teamwork, Manufacturing, Metal / Machinery

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

  เพื่อสร้างกลุ่มคนที่จะพัฒนาบริษัทในอนาคตต่อไป

  บริษัท วูเทคไทย จำกัด

  งานประกอบและชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ก การประกอบลังเหล็ก

  • อายุเพื่อนร่วมงาน

  • เพศ

  บริษัทอื่นๆ ที่แนะนำ