• บริษัทที่เข้าร่วม
 • ติดต่อเรา
 • MinebeaMitsumi Group (Thailand)

  #SelfDevelopment, #Teamwork, Manufacturing

  มินีแบมิตซูมิ มอบโอกาสเรียนรู้พัฒนาเพื่อความเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน

  มินีแบมิตซูมิ บ้านหลังใหญ่ใส่ใจดูแลทุกคนดุจครอบครัว พัฒนาศักยภาพให้เป็นคนดี มีความสุข เราทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อความเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน

  กลุ่มบริษัท มินีแบมิตซูมิ (ประเทศไทย)

  กลุ่มบริษัทมินีแบมิตซูมิ เป็นผู้ผลิตตลับลูกปืน ชิ้นส่วนเชิงกล และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความเที่ยงตรงสูงชั้นนำของโลก ซึ่งประกอบด้วย โรงงาน และศูนย์วิจัยและพัฒนา 123 แห่งทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุด และด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและครบวงจรภายในบริษัท ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโรงงาน 8 แห่ง ครอบคลุมใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี ชลบุรี และ ระยอง มีพนักงานกว่า 35,000 คน ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) โดยดำเนินการผลิตและประกอบตลับลูกปืน ชิ้นส่วนเชิงกล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีกหลายชนิด

  อ่านต่อ...
  • อายุเพื่อนร่วมงาน

  • เพศ

  บริษัทอื่นๆ ที่แนะนำ